fredag 31 augusti 2012

2012-08-30 19:30, Misshandel, grov, Stockholm

Kornhamnstorg, Gamla Stan.