lördag 11 augusti 2018

11 augusti 18.00, Misshandel, Uppsala

Stenkastning mot polis i Gottsunda.